Kjell Sundberg

Akryl Akvarell Teckningar

Kjell i ateljen-15På samma sätt som språket, musiken och dansen, har bilden sitt unika språk. Bildens ¨byggklossar¨ är färg, form, kontrasteringar ljust och mörkt, kallt och varmt, hårt och mjukt m.m. och hur kan man variera dem?
Detta är något som intresserar mig som konstnär. Jag tror att precis som skriftspråket där uttrycket, magin ligger mellan raderna, så uppstår för bildspråket magin i mötet, kollisionen mellan dess grundelement. Ambitionen måste vara att avväga, driva upp denna kollision, spänning i bilden, så att en energi uppstår som fortsätter att vibrera i betraktarens ögon långt efter att bilden är avslutad.

Man kan säga att en bra bild har ett eget liv, en energi som alstras oavsett tider, ismer eller vad som för tillfälligt är på modet.

Utställningar
2015 Galleri Uddenberg Göteborg
2015 Galleri Panncentralen Mariestad
2014 Galleri Sjöhästen Nyköping
2014 Steneby Konsthall Dals Långed
2013 Flamenska Galleriet Borås
2012 Galleri Skådebanan Linköping
2012 Galleri Nord Örebro
2011 Konstfrämjandet Karlstad
2011 Karlskoga Konsthall
2010 Konsthallen Lidköping

Samlingsutställningar
2012 Affordable Art fair Stockholm
2010 Krapperups Konsthall Höganäs
2001 Stockholm Art fair
2000 Sweden house Bryssel

Utbildning
KV konstskola Göteborg

Medlemskap
KRO, KC-mitt, BUS, Värmlands Konstnärsförbund

Hemsida
http://www.sundbergkjell.se/index.html