Ansökan

Logo jury

Galleri Fågel
Jurybedömd utställning 

20 okt - 10 dec 2017

Galleri Fågel arrangerar en jurybedömd utställning till hösten. I vår jury sitter Thomas Millroth, författare och konstkritiker, Birgitta Reuterskiöld konstprofessor och Ylva Molitor Gärdsell konstnär. Här välkomnas såväl etablerade som icke etablerade konstnärer/konsthantverkare från hela landet.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Nedan följer information inför och efter ansökan samt ansökningsformulär. Vänligen läs informationen noga och spara en kopia för egen del på hela ansökningshandlingen.

För vem
Öppen för alla som utför konstnärligt arbete inom  måleri, grafik, foto, teckning, blandtekniker, konsthantverk inom glas, keramik, smide, textil, trä samt skulptur.

Antal verk
Max 3 verk, inramat max 60x80 cm eller skulptur max 50 cm

Verk/föremål
Max 2 år gamla samt att alla verken/föremålen skall vara till salu.

Ansökan
Senast 15 september 2017, digitalt med högupplösta bilder eller pappersutskrifter. Mail till pelle.daun@telia.com eller i brev med posten. Original bedöms ej. Vi bedömer endast digitala eller utskrivna fotografier av verken. Tänk på att skicka in bilder av bra kvalitet.
Vid digital ansökan, döp filerna med ditt namn och verkets titel. Bilden ska vara i format JPG. Vid papperskopior, märk varje bild på baksidan med ditt namn och verkets titel.

Anmälningsavgift
För att ansökan ska behandlas ska en
anmälningsavgiften  300 kr betalas till plusgiro 670021-5. Detta ska göras i samband med din ansökan. Märk talongen eller inbetalningen via bank med ditt namn. Detta är en administrativ avgift som ej återbetalas, oavsett anledning.

Antagna verk
Meddelande om antagna verk skickas via mail/brev senast 29 sept. Då meddelas även utställningsperiod, inlämningstid av original samt bifogas en kvittens som skall fyllas i och bifogas i samband med inlämningen av dina verk.

Inlämning
Du måste själv ombesörja inlämningen eller sändningen av original till galleriet. För period 1, senast 10 okt.
Vad gäller grafik, teckningar och akvareller som inte är inramade, ska dessa vara försedda med passepartout i standardformat, 30x40, 40x50, 50x60, 60x80.
Objekten ska vara försedda med utställarens namn och upphängningsanordning.
Verkstitel och övriga uppgifter noteras på anmälnings- blanketten som ska medfölja objekten.
Galleriet förbehåller sig rätten att utesluta objekt som inte överensstämmer med ansökan.

Bedömning
Jurybedömningen kommer att ske efter ansökningstidens slut. Bedömningen sker på anonym basis. Beslut om antagning kan inte överklagas och omdömen kan ej ges till dig som ansökt.

Avhämtning
Ej antagna ansökningar makuleras. Osålda antagna verk avhämtas senast 5 dagar efter utställningsperioden
Ej hämtade objekt återsänds efter sista avhämtningsdagen på konstnärens bekostnad. Emballage- och portokostnader tillkommer.

Transport och försäkringar
Utställaren svarar själv för transport till och från Galleri Fågel. Objekten är försäkrade från inlämning till avhämtning, dock ej längre än t o m sista avhämtningsdagen.
Arrangörerna fråntar sig allt ansvar för objekt som ej hämtas inom föreskriven tid.

Utställning
Inför varje utställarperiod ordnar galleriet med en vernissage (alkoholfri) samt ett digitalt inbjudningskort. Marknadsföring i galleriets sociala medier.

Galleriet tar ut 35 % provision på sålda verk. Redovisning till konstnärer sker 30 dagar efter respektive utställningsperiod. Pengarna betalas ut på det kontonummer du angett i ansökan.

Utställningsperioder

Period 1      20 okt - 29 okt
Period 2     3 nov - 12 nov
Period 3     17 nov - 26 nov
Period 4     1 dec - 10 dec

Varmt välkommen med din ansökan!

Gå vidare till:

Tekniska problem
Det har uppståt lite tekniska problem med ansökningsformuläret. Om det inte vill gå iväg, skicka ett e-mail istället och bifoga dina bilder.

Klicka på länken pelle.daun@telia.com